Veikla

Įmonės tikslas - teikti viešąsias paslaugas: atlikti valstybinės reikšmės kelių techninę priežiūrą; atlikti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatytus privalomus valstybinės reikšmės kelių darbus (užduotis); įgyvendinti statytojo teisę; analizuoti saugaus eismo situaciją keliuose ir rengti pasiūlymus; įgyvendinti švietėjiškas saugaus eismo priemones, nustatyti kelių ir jų statinių defektus; inventorizuoti kelius ir jų užimamą žemę, rengti planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti ir prisijungimo sąlygas planuojamiems objektams prie valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių juostų ir jų apsaugos zonų, teikiant reikiamus dokumentus, ir gauti statybos leidimus; rengti kelių rekonstrukcijos ir remonto projektus; atlikti kitus darbus; vykdyti kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus.

Pagrindinė įmonės veikla yra:

  • gatvių, kelių, tiltų, tunelių eksploatavimas
  • automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas
  • kelių tiesimas
  • paruošiamieji žemės kasimo darbai tiesiant kelius;
  • smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas;
  • statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma;
  • krovininis kelių transportas;
  • projektiniai-konstruktoriniai darbai;
  • inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos.