Sertifikatai, atestatai

KOKYBĖS, APLINKOSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA                

Valstybės įmonė “ŠIAULIŲ REGIONO KELIAI” jau daugiau nei .... metų sėkmingai atlieka valstybinės reikšmės kelių priežiūrą, kelius remontuoja bei  modernizuoja jų infrastruktūrą. Tai įmonė, jungianti kelis šimtus profesionalių, motyvuotų ir novatoriškai mąstančių žmonių, vienijamų bendrų vertybių, tikslų ir misijos – sudaryti kuo geresnes ir saugesnes sąlygas automobilių eismui šalyje. 

Siekdami išlaikyti ir dar labiau sustiprinti savo konkurencingumą, įdiegėme integruotą Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal standartus  LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005 ir OHSAS 18001:2007.

Mes įsipareigojame:

  • nuolatos tobulinti veiklos procesus ir kiekvieną naują užsakymą realizuoti vis aukštesniu organizaciniu-techniniu lygiu. Visur ir visada siekti geriausių  rezultatų;
  • analizuoti pasaulinį susisiekimo komunikacijų įrengimo lygį ir rekomenduoti užsakovams konkurencingiausius projektus;
  • taupiai ir racionaliai naudoti išteklius;
  • laikytis LR teisės aktų reikalavimų ir kitų įsipareigojimų;
  • identifikuoti, vertinti bei valdyti profesinę riziką, vykdyti nelaimingų atsitikimų ir avarijų prevenciją;
  • ugdyti darbuotojų kompetenciją ir supratimą, kad būtina nuolatos mokytis ir gerinti savo darbą;
  • pripažinti ir vertinti darbuotojų nuopelnus, skatinti jų kūrybinę iniciatyvą.

Periodiškai (ne rečiau kaip kartą per metus)  Vadovybės pasitarimuose analizuojame Kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos efektyvumą, rengiame programas vis aukštesnių tikslų siekimui, skiriame išteklius jų įgyvendinimui.

Ši politika skiriama visoms suinteresuotoms šalims. Ja vadovaujasi įmonės darbuotojai.

 

Įmonės kvalifikacijos atestatas (PDF)
ISO sertifikatai (PDF)
AC 16 PD (PDF)
AC 11 VN (PDF)
PA (PDF)
Atestuotieji įmonės darbotojai (PDF)