Eismo saugumas bendruomenėse

Kartu mes galime daugiau...
 
Mieli bendruomeniečiai,
 
2010 m. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos kartu su valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčiomis įmonėmis pirmą kartą organizavo konkursą „Eismo saugumas bendruomenėse“ (toliau – konkursas), kuriame dalyvavo 23 bendruomenės. Tradiciškai kasmet vykdomas populiarumą tarp bendruomeniečių įgavęs konkursas 2015 m. paskatino aktyviai rūpintis eismo saugumu jau per 140 bendruomenių.
 
Kai kurie renginiai sutraukdavo daug eismo dalyvių, tarp jų įvairių socialinių sluoksnių, amžiaus, socialinės atskirties grupių (neįgaliųjų, vienišų ar rizikos grupėms priskiriamų žmonių ir pan.) bendruomeniečių.
Jau tapo tradicija, kad vykdant saugaus eismo projektus bendruomeniečiai aktyviai bendradarbiavo su seniūnijų, policijos, švietimo ir kitų įstaigų bei organizacijų specialistais. 
 
Pernai apie dvi iš trijų projektus pateikusių ir juos įgyvendinusių visuomeninių organizacijų, suvokdamos, kad tik nuosekli ir sisteminga veikla gali padėti kurti eismo požiūriu saugią gyvenamąją aplinką, šiame konkurse dalyvavo jau nebe pirmus metus. Taip dar kartą buvo patvirtintas tęstinis šio saugaus eismo projekto (konkurso) pobūdis.
 
Pagrindinis konkurso tikslas – šviesti bendruomenių narius saugaus eismo klausimais siekiant mažinti keliuose nukentėjusių žmonių skaičių, mokyti juos Kelių eismo taisyklių. Siekiama skatinti bendruomeniečius saugiai elgtis kelyje, viešinti informaciją apie bendruomenėse vykdomą saugaus eismo veiklą, išaiškinti aktyviausias, saugaus eismo srityje kūrybingiausias bendruomenes.
 
Eismo įvykiuose nukenčiantys pėstieji ir dviratininkai Lietuvoje yra viena iš opiausių problemų. Kasmet iš visų eismo įvykiuose žuvusių žmonių 30–40 proc. sudaro pėstieji (2015 m. jie sudarė 34 proc. visų žuvusiųjų keliuose). Didžioji dalis – apie du trečdaliai – pėsčiųjų eismo įvykiuose nukenčia tamsoje. Žuvusių pėsčiųjų amžius dažniausiai yra 50 metų ir daugiau.
 
Todėl šiuo projektu (konkursu) siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į vidutinio ir vyresnio amžiaus bendruomeniečių, ypač pėsčiųjų ir dviratininkų, saugumą keliuose. Taip pat dėmesys turi būti skiriamas neblaivių eismo dalyvių sukeliamų eismo įvykių skaičiaus mažinimui. Tam tikslui bendruomenės įgyvendina įvairias priemones, ypač rekomenduojama tokią veiklą vykdyti tarp jaunimo.
 
Siekiant toliau gerinti padėtį keliuose, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–2017 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinį planą, konkursas „Eismo saugumas bendruomenėse“ 2016 metais tęsiamas.
 
Kviečiame Lietuvos gyventojų bendruomenes aktyviai dalyvauti konkurse. Tikimės, kad dalyvaudami konkurse padarysite daug gerų darbų, surengsite naudingų saugaus eismo renginių ir taip aktyviai prisidėsite prie eismo kultūros ugdymo ir didesnio eismo saugumo Lietuvos keliuose.
  
Konkurso „Eismo saugumas bendruomenėse 2016“ nuostatai: 
 
Dalyvaujančių konkurse bendruomenių dėmesiui
Konkursą „Eismo saugumas bendruomenėse 2016“ įgyvendina Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (LKBS - vykdytojas; el. p. esb.konkursas@gmail.com; interneto svetainė www.eismosaugumasbendruomenese.lt).